Jako součást františkánské rodiny jsme při společné liturgii na Velehradě zahájily výročí, které se bude skládat z pěti připomínek: 800. výročí potvrzené řehole a Vánoc v Grecciu, kdy sv. František vůbec poprvé sestavil jesličky (2023), dále výročí přijetí Kristových ran-stigmat (2024), 800 let od Chvalozpěvu stvoření (2025) a Františkova přechodu do nebe (2026).

20230221_152447 20230221_190427 20230221_190441 20230221_215600 

další foto ze setkání na webu bratří františkánů