V úterý Svatého týdne přiletěla z Paraguaye do Prahy sestra Agáta, naše misionářka. Velikonoční triduum prožila u sester klarisek ve Šternberku, poté se v Opavě účastnila duchovních cvičení i kongregačního setkání.

sr. Agáta na Noci kostelů v Uherském Hradišti

1. 6. přijela do Uh. Hradiště, aby na pozvání děkana P. Josefa Říhy v rámci Noci kostelů udělala krátkou přednášku o životě v misiích v Paraguayi, kde působí od počátku, tj. od r. 2008.

V neděli 4. 6. se pak spolu se sr. Hedvikou, Janou a Samuelou připojila k tradiční farní pěší pouti na Velehrad.

pěší pouť z UH na Velehrad