V úterý večer 4. 7. 2023 jsme se začaly sjíždět do konventu sester v Olomouci, abychom v následujících dnech slavily XVIII. generální kapitulu.

Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje jsme zahájily GK mší sv. v kapli konventu, kterou vedl P. Jan Koblížek. Poté následovala duchovní obnova, kde nám P. Jan dal punkta k rozjímání pro tento den; nechyběla adorace a společné modlitby.

Po večeři jsme slavnostně zahájily kapitulní obřady a odhlasovaly potřebné formality.

Zítra nás čeká nároční den – vyslechnout a zhodnotit správy za uplynulé šestileté období. Po večerní mši sv. slavené v kapli konventu volba generální představené.