Na generální kapitule jsme ve čtvrtek podvečer 6. července 2023 zvolili novou generální představenou na další šestileté období. Generální představenou byla zvolena sr. Lucie Marta Cinciálová.

P. Jan Koblížek blahopřeje nově zvolené generální představené

Nově zvolená generální představená složila v kapli přísahu a shromáždění zazpívalo Te Deum.

Slib generální představené

Společně jsme naslouchali Bohu, přemýšleli a diskutovali o dalším směřování naší kongregace. Nové vedení na příští šestileté období: generální představenou byla zvolena sr. Lucie Cinciálová, její vikářkou sr. Anežka Borunská. Také jsme zvolili novou generální radu: sr. Dagmar Trojanová, sr. Jana Lukáčová a sr. Michaela Vyrubalíková.

Generální rada (bez sr. Anežky)