Dne 26. ledna 2024 si Pán života a smrti k sobě povolal naši milou spolusestru, sestru Antonínu Marii Kuřinovou.

S našimi sestrami se setkala na Svatém Kopečku, kde sestry měly mateřskou školku. Tam začala její pouť za řeholním povoláním. Bylo to v roce 1948, kdy dochází ke změně režimu a řádové sestry byly ze školství odvolány. Sestra Antonína odchází do Fakultní nemocnice v Olomouci, kde má v roce 1949 obláčku. Po ročním noviciátě skládá první sliby a pracuje ve Fakultní nemocnici v Olomouci na dětském oddělení.

V roce 1957 totalitní režim vypověděl sestry z Fakultní nemocnice a sestra Antonína, po 7 letech působení na dětském oddělení, odchází z ostatními sestrami do Domova důchodců v Odrách. Další stěhování nastalo za dalších 10 měsíců, kdy sestry odvezli, v noci, do Domova důchodců v Českém Dubu. V té době s. Antonína pracovala v kuchyni a po té přešla na oddělení, kde sloužila seniorům. V Českém Dubu pracovala 13 let. V té době komunitu sester navštěvovali františkáni z libereckého konventu, kteří je duchovně vedli a pro naši kongregaci byli velkým přínosem.

V roce 1993 je na generální kapitule zvolena generální představenou. V této funkci působí v mateřinci v Opavě 12 let.

Rozloučíme se s ní v Eucharistickém společenství v klášterní kapli na Kylešovské ul. ve čtvrtek 1. února 2024.

Ať odpočívá v pokoji až do dne vzkříšení! Aleluja!

Parte_srAntonina