Pokoj a dobro!

V neděli Seslání Ducha svatého 19. května se v Bolaticích uskutečnil farní den a u této příležitosti také prodej v misijním obchůdku. Jako každý rok farníci z Bolatic podporují tímto způsobem naši misii v Paraguayi. Chtěli bychom srdečně poděkovat Vám všem – Vám,  kteří jste tak obětavě vyráběli a organizovali prodej výrobků, tak také Vám, kteří jste nás podpořili jejich nákupem. Výtěžek bude určen na dokončení rekonstrukce našeho exercičního domu v Centru Božího milosrdenství.

Každému z Vás, kteří nás podporujete duchovně svými modlitbami či finančně jakýmkoliv darem, srdečně děkujeme  a denně na Vás pamatujeme ve svých modlitbách a při mši svaté.

 dar_misie_paraguay_smfo