Logo kongregace

Logo kongregace

Logo (z řeckého logos, slovo, pojem, smysl) je grafickým označením organizace, společnosti, firmy či instituce a pomáhá k jejich identifikaci. Logo naší kongregace je symbolickým vyjádřením našeho charismatu a spirituality. Tvoří jej komplex žlutého kruhu v pozadí a čtyř čtverců v popředí, vytvářejících mezi sebou prostor kříže (barvy čtverců zleva shora doprava: červený, zelený, hnědý, modrý).

smfo_logo Naše logo vyjadřuje charisma a specifikum kongregace: milosrdnou lásku a pokornou kajícnost; také vyjadřuje tajemný vztah zasvěcení Kristu a konečně františkánský rozměr. Primární je znázornění tajemného vztahu Krista a zasvěcené osoby (ženy): tento vztah je znázorněn v kruhu a jeho vztahu ke čtyřem (jednomu) čtverci. Kruh v křesťanské ikonografii symbolizuje nekonečnost (nemá počátek ani konec), věčnost, božství, Boha. Symbolizuje ale i ženu, jak je tomu například na gotické rosetě, skrze kterou vstupuje dovnitř chrámu Kristovo (proměněné) světlo. Žlutá barva kruhu znamená Kristovo světlo, které vyzařuje do světa (perspektivní vztah ke čtvercům), a tím vytváří imanentní (implicitní) kříž, který je přítomen ve skutečnosti světa. Čtverec symbolizuje to, co je pozemské, lidské (čtyři světové strany, čtyři živly, čtyři roční období atd.).

Vše vychází ze žlutého kruhu v pozadí – vše vychází z Boha. On je počátek, východisko, základ všeho – našeho bytí, zasvěcení, charismatu i poslání.

Kruh v pozadí lze vidět i jako „pasivní“ složku charismatu – prosté bytí v Bohu; čtverce pak jako vlastní vyjádření poslání a činnosti: láska a milosrdenství (červená); kajícnost a pokora (hnědá). Červená a modrá proti sobě jsou také vyjádřením božství a lidství Ježíše Krista a zelená je barvou Ducha svatého. Ten je zdrojem pro všechno lidské snažení – stojí naproti hnědé jako „oživovatel“ naší pokory, pozemskosti, františkánství, lidství, služby – všeho, co děláme a jsme. Zelená je i barva naděje, života a spolu s hnědou i přírody.

Někteří vidí v barvách a barevnosti vůbec františkánskou radostnost, Sluneční píseň, někdo dokonce univerzálnost františkánského poselství – jako barvy všech pěti kontinentů spojených v jedno. Jistě jsou možné i další interpretace, vždyť logo je symbol. V každém případě čtverce spolu vytvářejí kříž, který je prozařován světlem. Kříž dává smysl všemu.