Misie Paraguay

Misie Paraguay

V Paraguayi naše kongregace začala působit v roce 2008 na pozvání bratří minoritů. Jednou z hlavních činností sester byla práce s dětmi a mládeží z nejchudších osad a s jejich rodinami.

V roce 2014 byly z peněžních darů z ČR postaveny tři velké pokoje v areálu pro práci s dětmi. Areál pro děti využívají sestry také pro organizaci různých slavností, duchovní obnovy pro děvčata a slouží k ubytování mladých během jejich aktivit v centru.

V současné době žijí v klášteře tři sestry. Když bratři minorité v říjnu 2020 v centru dostavěli poutní kostel Božího milosrdenství (stavbou byl pověřen P. Marek Duda), požádali sestry o službu v sakristii.

Kromě toho se sestry nadále věnují chudým dětem, hlavně v osadě Rosa Mistica, a od roku 2022 také začaly navštěvovat komunitu indiánů Jasy Miri yhovy blízko Ita a pomáhat jim (vozí jim oblečení, jídlo, hračky apod.). Organizují během prázdnin programy pro děti v Rosa Mistica i v centru a během školního roku mají na starosti katecheze v osadě Rosa Mistica, také nedělní katecheze při mši pro děti a jednou měsíčně program zaměřený na modlitbu růžence pro děti, spolu se zábavnou a vzdělávací částí a svačinou. Také vedou skupinu Rytířstva Neposkvrněné pro dospělé a individuální přípravy na svátosti.

Během roku pravidelně připravují duchovní obnovy pro děvčata na rozpoznání povolání a upevnění se ve víře. Zajišťují rovněž část chodu kuchyně pro všechny dobrovolníky centra a organizují ubytování a stravu pro účastníky duchovních cvičení. Pro chudé děti a rodiny pomáhají zajišťovat léky, jídlo, oblečení, školní pomůcky a školní uniformy apod.

Ve spolupráci s bratry minority se podílejí na přípravách a průběhu nejrůznějších slavností v centru, například slavnosti Božího Milosrdenství, každoročně v lednu pomáhají při setkání mládeže a podobně.

Stovky lidí z celé Paraguaye přijíždějí každý rok do centra oslavit slavnost Božího Milosrdenství.

Mnoho jich přijíždí během celého roku na nejrůznější duchovní obnovy, tzv. retira, a na četné duchovní akce. Během týdne se slouží denně tři mše svaté, v neděli čtyři, je zde také pravidelná možnost přijetí svátosti smíření a kaple stálé adorace.

V klidnější části areálu centra začal od května 2021 sloužit domov pro opuštěné nemocné staré lidi. Stará se o ně pracovní tým v čele s místní lékařkou. V současnosti je tam 14 seniorů (3 ženy a 11 mužů) a sestry je podle svých možností podporují duchovně i hmotně,  pravidelně je navštěvují a nosí jim sv. přijímání.

Již nyní se Centrum Božího Milosrdenství stává pro různé skupiny i pro jednotlivce místem ztišení, duchovních obnov či duchovních cvičení. Jelikož chybí dostatek ubytovacích prostor, velký sál a dobře vybavená kuchyň, vidíme velkou potřebu vybudovat v budoucnosti exerciční dům, který by byl zázemím pro všechny duchovní aktivity centra i poutního kostela Božího Milosrdenství a zároveň i do budoucna finančním zdrojem aktivit pro chudé a potřebné.

Pokud nám chcete pomoct, můžete zaslat dar na účet číslo 3205762379 / 0800. Za každý dar Vám již předem děkujeme a za všechny naše dobrodince se denně modlíme při mši svaté.

qr_misie

Náš klášter v Aregua Cocue Guazu

První tři sestry, které kongregace vyslala do Paraguaye na svátek sv. Františka z Assisi 4. 10. 2008, bydlely ve třech malých pokojích a kuchyňce v části centra, která se nyní využívá k ubytování návštěvníků.

O rok později se sestry přestěhovaly do domu, který předtím obývala komunita bratří minoritů. Tam byla i první malá kaple centra (Jana Pavla II.). V tomto domě sestry žily a sloužily 24 hodin denně po dobu 10 let. Bohužel tento dům neodpovídal potřebám formace a z důvodu nedostatku soukromí sestry poprosily kongregaci o postavení formačního domu.

V únoru 2019 se sestry přestěhovaly do konventního domu, vybudovaného na pozemku, který je v těsném sousedství centra, poutního kostela a komunity Cenacolo. Kaple konventu je zasvěcena Panně Marii Andělské z Porciunkule. Sem také přicházejí dívky, které touží hlouběji poznat řeholní život sester.

Původní dům sester v centru se začal používat k ubytování návštěvníků.Zajímavosti z misie

Úcta k Pražskému Jezulátku

V pátek 30. 12. 2022 bylo slavnostně korunováno naše Pražské Jezulátko, darované centru jednou českou rodinou. A každý poslední pátek v měsíci je sloužena mše svatá, na niž jsou zvány rodiny a manželé, a po ní mohou přijmout požehnání Pražským Jezulátkem.

video ze slavnosti


Pomáháme indiánské komunitě

Komunita indiánů Jasy Miri yhovy je od nás vzdálená asi půl hodiny cesty. V roce 2022 jsme ji začaly jednou za měsíc navštěvovat a přivážet potřebné věci, jídlo, oblečení.

V sobotu 14. 1. 2023 jsme jim přivezly 45 balíků s rýží, cukrem, fazolemi, moukou, olejem – pro každou rodinu.

 

Slavíme Tři krále

Tento svátek je podle místní tradice dnem hlavně pro děti, kdy dostávají „od tří králů“ dárky: sladkosti a hračky. Také naše chudé děti v Rosa Mistica si tento den s radostí užily. Nechyběly párky a dort a taky bublifuky. Přišlo přes 70 dětí.


Setkání mládeže v lednu

Také letos se pořádalo již 17. setkání mládeže ve dnech 19.–22. 1. a účastního se ho okolo 170 mladých. Nechyběly ani zajímavé přednášky na téma: Potrat, Deprese, Žijeme z Božího milosrdenství… Letošního setkání se již účastnily dospívající děti našich prvních dobrovolníků.