Opava Vojanova

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Vojanova 51
746 01  Opava

e-mail:

sr. Františka Ryšková, představená komunity
sr. Veronika Bílová
sr. Dominika Kajtárová

 

 •  
  Řeholní dům sester s kaplí sv. Anežky České

  Sestry zde našly nové pole působnosti v roce 1985, kdy byl dům pořízen.
  Od samého počátku byl tento dům místem setkávání, místem společenství sester, mládeže i pro setkávání těch, kteří potřebovali pomoc.
  Z duchovních programů se zde pořádají pravidelné obnovy a další společné duchovní aktivity.
  Po sametové revoluci zde sestry procházely formačními obdobími noviciátu a juniorátu.

  Dominantou domu je podkrovní kaple vytvořená ze dvou pater, z půdního prostoru a tzv. seníku, tím vznikl atypický vysoký prostor, který dotváří posvátnou atmosféru místa.

  Vojanova - kaple

  Autor projektu: Ing. Jan Illík, jednatel společnosti RAIL

   

  Hned při vstupu do kaple zaujme pozornost obraz sv. Anežky České, vysunutý vlevo na čelní stěně interiéru.

  Vojanova - Anežka

  Autorka obrazu: MgA. Mgr. Blanka Valchářová,
  akademická malířka a restaurátorka

   

  Od stejné autorky je i obraz Panny Marie a křížová cesta na bočních stěnách kaple.

  Vojanova - křížová cesta

  Na čelní stěně vedle svatostánku se tyčí velký kříž s bronzovým korpusem Krista.

  Vojanova - prostor kaple

  Autor kříže: Ing.arch. Gotthard Janda, designér a sochař

   

  Kaple slouží sestrám i hostům v domě ke společným i soukromým modlitbám a také k eucharistické adoraci. Bohoslužby se zde konají jen příležitostně.

  Mimořádně v letech 2010 až 2012 byly poskytnuty prostory věřícím řeckokatolické církve, a naše kaple se tak stala na nějaký čas místem pro nedělní slavení svaté liturgie pod vedením kněze P. Jana Ullmanna.

Místo uskutečnění

49.9475442N, 17.8973781E

Sdílejte info