Uherské Hradiště

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Jana Žižky 529
686 06  Uherské Hradiště
e-mail: [email protected]


sr. Hedvika Sikorová, představená komunity
sr. Jana Lukáčová
sr. Helena Hordějčuková
sr. Marieta Valáriková

 

  •  
    Řeholní dům s kaplí sv. Antonína

    Tento dům darovaly rodné sestry Suché P. Antonínu Šuránkovi a přály si, aby zde žily osoby Bohu zasvěcené. Proto P. Šuránek odkázal tento dům kněžím. V době totality byl jeho vlastníkem P. Josef Hub OP. Ten v roce 1984 přijal do podnájmu dvě tajné řeholní sestry naší kongregace. S jejich příchodem se v jedné z místností zřídila tajná soukromá kaple, ve které P. Josef Hub sloužil pravidelně pro sestry mše svaté. Již v době totality se kongregace postarala o nutné opravy časem zchátralého domu a nechala postavit garáž.
    Po roce 1989 prošel dům vnitřními úpravami a byla řádně zřízena kaple, která je zasvěcena sv. Antonínovi. Dům byl darován do vlastnictví kongregace. Po sametové revoluci bydlela v prvním patře tohoto domu i malá komunita bratří františkánů, kteří si opravovali v restitucích vrácený klášter.
    V době nově nabyté svobody se sestry zapojily do pastorace dětí a mládeže. Učily náboženství, připravovaly adorace, katecheze, vedly společenství mladých, a to nejen v Uherském Hradišti, ale také v okolních vesnicích. Složení komunity se poměrně často měnilo. S příchodem starších sester se měnil i způsob pastorace. Starší sestry se hodně věnovaly pastoraci nemocných a seniorů. Po určitou dobu zde probíhalo i formační období před noviciátem.

Místo uskutečnění

49.0657853N, 17.4554136E

Sdílejte info